รู้จักกับ ada

ada มาพร้อมกับการเชื่อมโยงคนในองค์เข้าไว้ด้วยกันผ่าน 3 คุณสมบัติหลัก


ข่าวสาร

ให้คุณไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากองค์กร

การติดต่อ

การค้นหาเบอร์ติดต่อภายในง่ายเพียงปลายนิ้ว

การสื่อสาร

สร้างเครือขายการติดต่อสื่อสารในองค์กรของคุณเองOUR PRODUCT

ada ให้บริการในรูปแบบของ SaaS หรือ “Software as a Service” ผ่าน G-Cloud ซึ่งมีความปลอดภัยสูงContact