ใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
0-2781-9000 ต่อ 4532
thaifsttcontest@gmail.com
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
 0-2552-5200
http://www.thaifstt.org