การอัพโหลดคลิปวีดีโอสำหรับส่งเข้าร่วมแข่งขัน

1. จัดทำคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่กำหนดรูปแบบของวีดีโอ ซึ่งอาจจะนำเสนอ เป็นละครสั้น อนิเมชัน หรือ สไลด์ ก็ได้

มีเนื้อหาสำคัญ ๆ ดังนี้

 • ชื่อของแอพพลิเคชัน
  แพลตฟอร์มที่แอพพลิเคชันสามารถทำงานได้ เช่น iOS, Android, Responsive Web
 • ความต้องการของแอพพลิเคชัน
  บอกถึง ปัญหาซึ่งเป็นที่มาของการสร้างแอพพลิเคชัน และ การใช้แอพพลิเคชันจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร
 • ความเชื่อมโยงกับ ประเทศไทย 4.0
  บอกถึง ประโยชน์ของแอพพลิเคชัน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการเดินหน้าของประเทศภายใต้ นโยบาย ประเทศไทย 4.0 อย่างไร
 • วิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน
  แสดงภาพจำลองของหน้าจอ (เป็น หน้าจอ mockup หรือ ภาพเสก็ตช์ ก็ได้) เพื่อให้เห็นขั้นตอนและวิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน
 • สถาปัตยกรรมของระบบ
  แสดงแผนภาพให้เห็นว่า ระบบมีองค์ประกอบในการทำงานอะไรบ้าง เช่น มีการติดต่อกับเซิฟเวอร์ มีการติดต่อหน่วยงานภายนอก มีการทำธุรกรรมกับธนาคาร เป็นต้น
 • ผลประโยชน์ของแอพพลิเคชัน
  ซึ่งอาจจะประเมินเป็นตัวเลขทางการเงิน เช่น รายรับ งบประมาณลงทุน โดยบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวน แสดงวิธีการคำนวนหาผลประโยชน์ทางการเงิน
  หรืออาจจะประเมินเป็นผลกระทบทางสังคม เช่น คนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์จากแอพพลิเคชัน ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์มีปริมาณมากเท่าใด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างไร

2. เมื่อจัดทำคลิบวีดีโอเสร็จแล้วให้นำขึ้น YouTube และกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

 • กำหนดค่าความเป็นส่วนตัวเป็น Unlisted
 • กรอกค่า description เป็นชื่อทีม และ ชื่อแอพพลิเคชัน
 • กรอกค่า tag เป็น thaifsttcontest_2560
 • กรอกค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Done

3. ยูทูบจะแสดงลิงค์สำหรับแชร์คลิบวีดีโอ

ให้คัดลอกลิงค์นี้มากรอกในใบสมัคร หรือ อัพเดตใบสมัคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
0-2685-9000 ต่อ 9299 thaifsttcontest@gmail.com
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
0-2552-5200 http://www.thaifstt.org

© COPYRIGHT 2017 G-ABLE CO., LTD.